CIJENA VODE U PRIMJENI OD 01.04.2014. ZA GRAD ČAZMA I PRIGRADSKA NASELJA

VARIJABILNI DIO CIJENE PO 1m3 + NAKNADE

KORISNICI

VODA

*PDV 13%

KANALIZACIJA

PDV

13%

CIJENA
SA
PDV

NAKNADA ZA
RAZVOJ INFRASTRUKTURE

NAKNADA ZA
KORIŠT.

NAKNADA ZA
ZAŠTITU

DOMAĆINSTVA

3,50

0,46

0,93

0,12

5,01

1,80

2,85

1,35

PODUZEĆA

7,28

0,95

0,93

0,12

9,28

1,80

2,85

1,35

PODUZEĆA (sami plaćaju naknadu za zaštitu voda)

 7,28

 0,95

1,67

 0,22

 10,12

 1,80

 2,85

 

OBRTNICI

3,50

0,46

0,93

0,12

5,01

1,80

2,85

1,35

SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI

2,10

 0,27

 0,93

 0,12

 3,42

 1,80

 2,85

 1,35

FIKSNI DIO CIJENE: 12,20 KN + (*PDV13%) 1,59 = 13,79 KN   - plaća se po vodomjeru MJESEČNO

FIKSNI DIO CIJENE ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE IZNOSI 60% OD 12,20 KN ŠTO IZNOSI 7,32 KN + PDV 0,95 KN = 8,27 KN

*PDV- PRIMJENJUJE SE VAŽEĆA ZAKONSKA STOPA

 

CIJENA VODE U PRIMJENI OD 01.04.2014.- VODA BEZ KANALIZACIJE ZA GRAD ČAZMU I PRIGRADSKA NASELJA

VARIJABILNI DIO CIJENE PO 1 m3 + NAKNADA

KORISNICI

VODA

PDV

13%

CIJENA
SA
PDV

NAKNADA ZA
RAZVOJ
INFRASTRUKTURE

NAKNADA ZA
KORIŠT.

NAKNADA ZA
ZAŠTITU

DOMAĆINSTVA

3,50

0,46

3,85

1,80

2,85

1,35

PODUZEĆA

7,28

0,95

8,01

1,80

2,85

1,35

OBRTNICI

3,50

0,46

3,85

1,80

2,85

1,35

SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI

 2,10

0,27

 2,31

 1,80

 2,85

 1,35

FIKSNI DIO CIJENE: 12,20 KN + (PDV13 %) 1,59 = 13,79 KN   - plaća se po vodomjeru MJESEČNO

FIKSNI DIO CIJENE ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE IZNOSI 60% OD 12,20 KN ŠTO IZNOSI 7,32 KN + PDV 0,95 KN = 8,27 KN

*PDV- PRIMJENJUJE SE VAŽEĆA ZAKONSKA STOPA

 

CIJENA VODE U PRIMJENI OD 01.04.2014.- ZA OPĆINE ŠTEFANJE, BEREK I IVANSKA

VARIJABILNI DIO CIJENE PO 1 m3 + NAKNADA

KORISNICI

VODA

*PDV

13%

CIJENA
SA
PDV

NAKNADA ZA
KORIŠTENJE

NAKNADA ZA
ZAŠTITU

DOMAĆINSTA

5,70

0,74

6,44

2,85

1,35

PODUZEĆA

9,08

1,18

10,26

2,85

1,35

OBRTNICI

5,70

0,74

6,44

2,85

1,35

SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI

 3,42

 0,44

 3,86

 2,85

 1,35

-FIKSNI DIO CIJENE: 11,00 KN + (*PDV13%) 1,43KN = 12,43 KN   - plaća se po vodomjeru MJESEČNO

-FIKSNI DIO CIJENE ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE IZNOSI 60% OD 11,00 KN ŠTO IZNOSI 6,60 KN + PDV (13%) 0,86KN = 7,46 KN

*PDV- PRIMJENJUJE SE VAŽEĆA ZAKONSKA STOPA

 

CIJENA VODE U PRIMJENI OD 01.04.2014.- ZA OPĆINE TROJSTVO , ŠANDROVAC I SEVERIN

VARIJABILNI DIO CIJENE PO 1 m3 + NAKNADA

KORISNICI

VODA

PDV

13%

CIJENA
SA
PDV

NAKNADA ZA
KORIŠTENJE

NAKNADA ZA
ZAŠTITU

DOMAĆINSTVA

5,60

0,73

6,33

2,85

1,35

PODUZEĆA

8,41

1,09

9,50

2,85

1,35

SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI

 3,36

0,43

3,79

2,85

1,35

FIKSNI DIO CIJENE: 12,20 KN + (PDV13 %) 1,59 = 13,79 KN   - PLAĆA SE PO VODOMJERU MJESEČNO – ZA DOMAĆINSTVA

FIKSNI DIO CIJENE ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE IZNOSI 60% OD 12,20 KN ŠTO IZNOSI 7,32 KN + PDV 0,95 KN = 8,27 KN

FIKSNI DIO CIJENE 21,46 KN + (PDV13%) 2,79 = 24,25 KN -PLAĆA SE PO VODOMJERU MJESEČNO – ZA PODUZEĆA

Komunalije - vodovod d.o.o. Čazma