Sprječavanje sukoba interesa - članak 13. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne  novine ,br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) ne postoje gospodarski subjekti s kojima KOMUNALIJE VODOVOD   d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju   Čazma, Sv. Andrije  14,  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

Komunalije - vodovod d.o.o. Čazma