Opskrba pitkom vodom

Komunalije vodovod d.o.o. pitkom vodom opskrbljuju Grad Čazmu, Općine Štefanje, Ivanska, Berek, Veliko Trojstvo, Šandrovac  i Severin. Dodatno isporučuju vodu i susjednim distributerima: Ivakop  d.o.o. Ivanić- Grad ( 200 000 m³ godišnje ), Komunalac  d.o.o. Bjelovar i Komunalac Garešnica. 

Ukupno isporučena količina vode za 2013. godinu je 500 000 m³.

Ukupan broj priključaka je 3 753.

Iz vlastitih izvora, Vodocrpilišta  Milaševac  i Vrtlinska koristi  se  80% vode, a ostatak  iz  vodocrpilišta  Đurđevac  u  vlasništvu INA  d.d.  

Kvaliteta vode udovoljava zahtjevima pravilnika o higijenskoj ispravnosti  pitke  vode, a koju redovno provjeravaju  ovlašteni  laboratoriji.

 

 

 

 

 

Komunalije - vodovod d.o.o. Čazma