Sukladno odredbama Zakona o vodama osnovano je novo društvo, KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Čazmi, Sv. Andrije 14, koje kao javni isporučitelj vodnih usluga od 01.12.2014. obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.                                                     

Novoosnovano trgovačko društvo osnovano je u postupku odvajanja s osnivanjem, a temeljem Plana podjele KOMUNALIJE d.o.o. Podjela Društva obavljena je prijenosom dijela imovine, potraživanja i obveza Komunalije d.o.o. društva koje se dijeli i ne prestaje, na novo trgovačko društvo KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.

 

Podaci o društvu :

KOMUNALIJE VODOVOD  

društvo s ograničenom odgovornošću

Trgovački sud Bjelovar, Tt – 14/1266-2                            

Temeljni kapital: 3.676.500,00 kuna

IBAN: HR7224890041131209973

Čazma, Sv. Andrije 14                                                                      

OIB : 80000408229

MBS: 4317874

Komunalije - vodovod d.o.o. Čazma