Sukladno odredbama Zakona o vodama osnovano je novo društvo, KOMUNALIJE VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Čazmi, Sv. Andrije 14, koje kao javni isporučitelj vodnih usluga od 01.12.2014. obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.                                                     

Novoosnovano trgovačko društvo osnovano je u postupku odvajanja s osnivanjem, a temeljem Plana podjele KOMUNALIJE d.o.o. Podjela Društva obavljena je prijenosom dijela imovine, potraživanja i obveza Komunalije d.o.o. društva koje se dijeli i ne prestaje, na novo trgovačko društvo KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.

 

ODLUKE o poništenju javnog natječaja za izbor člana Uprave - direktora, o opozivu člana Uprave - direktora, o imenovanju člana Uprave - direktora u trgovačkom društvu Komunalije-vodovod d.o.o.

 

ODLUKE o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora u trgovačkom društvu Komunalije-vodovod d.o.o.

ODLUKE o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora u trgovačkom društvu Komunalije-vodovod d.o.o.

 

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

 

Podaci o društvu :

KOMUNALIJE VODOVOD  

društvo s ograničenom odgovornošću

 

Osnivač društva - Grad Čazma

 Trgovački sud Bjelovar, Tt – 14/1266-2                            

 Temeljni kapital: 3.676.500,00 kuna

 IBAN: HR0924020061100978869

 Čazma, Sv. Andrije 14                                                                      

 OIB : 80000408229

 MBS: 4317874

Komunalije - vodovod d.o.o. Čazma